line
cornercorner

Funktioner

Boka en demonstration!

семинарKontakta Gridnine Systems för en demo av OpenCMS 8.0

Demontrationen kan även utföras per distans med delat skrivbord.

 

Support?

вакансия Behöver du utvecklingshjälp, utbildning- eller redaktörsstöd?

Det finns olika supportpaket som passar alla typer användare.
OpenCMS innehåller från start en stor mängd grundfunktionalitet, alla kommer inte att behöva allt men eftersom man inte betalar licens för produkten så kan även mindre webbplatser utnyttja funktioner som man normalt sett ej skulle ha råd att köpa. OpenCMS passar därför bra även för mindre företag och man växer inte ut produkten i första taget.

Grunden i hur man jobbar med innehållet på webbplatsen är taget från verkliga världen. Man skapar en sida från ett mallbibliotek, man lägger till eller tar bort funktioner, lägger till text och bilder, placerar i menyn, förhandsgranskar och till sist publicerar man sidan.

Förutom den existerande funktionaliteten så kan man ta fram egna moduler. Exempel på sådana är epostmarknadsföringsmodul, undersökningar, produktdatabas och e-handel.

Här är några av de huvudsakliga grundfunktionerna i OpenCMS.

Redigera sidor
Redigera sidor är enkelt med OpenCMS, en inbyggd WYSIWYG-redigerare (What You See Is What You Get) tillåter dig att redigera sidor i en miljö som liknar Microsoft Word. Med hjälp av textredigeraren, kan sidor med text och komplexa layouter lätt skapas. Man infogar bilder eller länkar till dokument från gallerierna genom att dra och släppa dem i sidan.

Det finns också ett galleri där man kan lägga färdig kod för komplexa tabeller, formulär eller annan funktionalitet. Dessa kallas för ”snippets” och kan till exempel vara speciella grafiska element som sidhuvud eller högerkolumn med bilder text och länkar. Det kan också vara mer komplicerad kod för produktvisning med bild och prisförfrågan mot externa system.

Redigering av sidorna sker i ”Offline” läge och ingen information kommer ut till webbplatsens besökare förrän man väljer att publisera sidan.

Du kan se en demo av detta här.

Bild och dokumentgallerier
Bilder, dokument och andra filer hanteras i gallerier för att vara enkelt åtkomliga. Från gallerierna kan bilder och dokument snabbt användas genom att dra och släppa dem i text redigeraren. Du kan hantera flera gallerier och bestämma olika åtkomsrättigheter för olika gallerier.

Du kan se en demo av detta här.

Lagring av tidigare innehåll
Allt tidigare innehåll sparas i OpenCMS. Historikfunktionen tillåter dig att spåra vilka ändringar som gjorts, när och av vem. Alla föregående versioner arkiveras och kan återskapas och tillåter dig att komma åt äldre versioner när som helst.

Designmallar
Design och layout av sidor och typsnitt styrs av mallar. OpenCMS mallhantering använder dynamisk sidredigering och skiljer mellan XML baserat innehåll och mallberoende layouter. Genom att använda mallarna blir det lätt att hålla en konsekvent design genom hela webbplatsen.

Dynamisk och statisk innehållspublicering
OpenCMS drivs helt och hållet av en databas. Oftast kommer sidorna att genereras dynamiskt från databasen. För att garantera hög prestanda för dynamiska webbplatser kommer OpenCMS med en omfattande caching mekanism.

Om du behöver en statisk version av din hemsida eller att delar av din hemsida är statisk, så tillåter OpenCMS statisk export av valda sidor. Det här är högst användbart för icke dynamiska sidor som inte uppdateras dagligen. Du kan välja om sidan ska levereras dynamiskt av OpenCMS eller levereras direkt från en servern. OpenCMS kommer automatiskt att hålla ihop länkarna mellan dynamiskt och statiskt innehåll. Detta gör att OpenCMS siter kan ha begripliga URL adresser, som till exempel: www.foretaget.se/om_foretaget/historik/ Detta är en mycket viktig del om man vill sökmotoroptimera en webbplats.

Användarhantering och rättighetssystem
Åtkomsten till allt innehåll kontrolleras av OpenCMS, detta kan begränsas med hjälp av en inbyggd hanterare för konton och åtkomsträttigheter. Alla sidor och dokument i OpenCMS har en ägare, en associerad användargrupp och specifika rättigheter (uppdelat i läs, skriv och synlig) som kan tilldelas till ägaren, gruppen och alla andra.

När OpenCMS används som Intranät sköts användarkonton och rättigheter av kända katalogtjänster som till exempel Active Directory.

Arbetsflöde
OpenCMS innehåller en modul för hantering av arbetsflödet. Den låter användarna skapa, tilldela och följa upp uppgifter för olika personer, grupper, prioriteringsnivåer och färdigdatum. E-post skickas ut till de ansvariga användarna eller till alla användare som tillhör gruppen så fort en ny uppgift lagts till projektet. Varje steg i projektet sparas för uppföljning.

Historikfunktion
Systemet kan spara undan ett i det närmaste oändligt antal versioner av tidigare publicerade sidor (eller andra resurser.) Detta ger en stor trygghet och god spårbarhet i informationsgivningen för användaren. Det finns möjlighet att jämför a tidigare versioner med nyare och det går att återskapa en tidigare version med ett knapptryck.

Stöd för internationella tecken
OpenCMS har fullt stöd för Unicode (UTF-8) och därför kan det naturligt hantera innehåll med internationella tecken som i t.ex. Östeuropeiska och Asiatiska språk. (Det finns exempel på svenska organisationer som hanterar innehåll på mer än 50-språk i en och samma OpenCMS installation.)

Säkerhet/SSL stöd
OpenCMS tillåter dig att säkra alla delar av webbplatsen med kryptering genom att använda det vanliga https protokollet som finns på de flesta moderna webbservrar. Vilken sida som helst kan markeras som endast https. OpenCMS kommer då endast att leverera den här sidan om den begärs genom en säker https uppkoppling. Systemet kommer automatiskt att uppdatera länkarna i innehållet så att de ändras från ett publikt område till ett säkert område och tillbaks. På det här sättet kan du bygga säkra formulär och andra innehåll och hantera de här tillsammans med ditt publika innehåll i samma gränssnitt.

Automatisk publicering
OpenCMS innehåller ett integrerat publiceringssystem. Med det här systemet är det möjligt aktivera ett kommando periodvis eller vid en specifik tid. Såna kommandon kan inkludera automatisk publicering av sidor, borttagning av utgånget innehåll eller mer komplexa funktioner som att utlösa ett periodiskt nyhetsflöde.

Stöd för sökmotorer
Med en sökmotor som t.ex. Open source sökmotorn Lucene är det möjligt att skapa flera sökregister för olika språk och/eller innehållsområden för webbplatsen. Med denna sökmotor är det också möjligt att söka efter dokumenttyper som Adobe Acrobat och Microsoft Office lagrade i databasen.

Metadata
Metadata kan kopplas till varje sida och dokument i OpenCMS för att kunna spara individuell information. De här egenskaperna kan t.ex. kontrollera åtkomst eller tillhandahålla optimerad information för sökmotorer.

Import- / export av innehåll
OpenCMS kan exportera delar av, eller hela innehållet. Den exporterade informationen kommer att skrivas till ett XML baserat format och buntas ihop till en vanlig ZIP fil. Ytterligare meta information som egenskaper och åtkomst rättigheter exporteras också. Den exporterade informationen kan importeras igen till ett annat system. Med den här funktionen är det också möjligt att arkivera bilder på webbplatsen eller sprida innehållet från ett system till ett annat.