line
cornercorner

Om OpenCMS

Vanliga Frågor

Boka en demonstration!

семинарKontakta Gridnine Systems för en demo av OpenCMS 8.0

Demontrationen kan även utföras per distans med delat skrivbord.

 

Support?

вакансия Behöver du utvecklingshjälp, utbildning- eller redaktörsstöd?

Det finns olika supportpaket som passar alla typer användare.Vilka funktioner erbjuder OpenCms?
Vänligen se Funktionslistan för en fullständig lista över funktioner i OpenCms. Om du vill se hur OpenCms ser ut när det används, besök online demon för att se några exempel på skärmbilder hur OpenCMS kan användas.

Vad kostar OpenCms?
OpenCms är en äkta Open Source-programvara (öppen källkod) och därför finns det inga som helst licenskostnader för att använda programvaran. Detta inkluderar givetvis kommersiell användning på så många servrar, klienter eller databaser som man vill.

Hur stabil är Open Source andan runt OpenCms?
Den första versionen av systemet utvecklades 1994 och systemet har varit i aktiv Open Source-utveckling sedan 1999. OpenCMS används idag av tusentals internationella företag och organisationer, stora som små, för publika webbplatser samt Intranät- och Extranätapplikationer. Om du vill få en överblick över exempel på företag, myndigheter och organisationer som använder OpenCMS, vänligen gå till Referenser.

Finns det någon professionell support att erhålla för OpenCms?
Naturligtvis! OpenCms stöds av ett stort antal IT-konsultföretag runt om i världen. Var vänlig se sektionen Lösningsleverantörer för en lista över företag som erbjuder professionell support för OpenCms.

Kan jag själv bidra till utvecklingen av nya versioner av OpenCMS?
The OpenCMS Group välkomnar alla utvecklingsbidrag. Vänligen besök Utvecklingssektionen för mer detaljer om hur du kan delta i utvecklingen av OpenCMS. Du kan t ex hjälpa till med utvecklingen av förbättringar och tillägg till OpenCMS grundsystem, genom att publicera moduler till OpenCMS, arbeta med att förbättra och uppdatera dokumentationen för OpenCMS, eller genom att översätta OpenCMS användargränssnitt till nya språk.

Vilken licens används för OpenCMS?
OpenCms använder LGPL, version 2.1. LGPL är en av de mest accepterade Open Source-licenserna. Den är verifierad som en "äkta" Open Source-licens av Open Source Initiative (OSI). En komplett text om LGPL finns tillgänglig på Gnuheters webbplats. För mer information om LGPL, besök FSF's webbplats.

Betyder användning av LGPL att alla tillägg till OpenCMS måste vara Open Source också?
OpenCMS har en inbyggd API-modul (vilken är ett Java-program). Alla moduler som använder API-modulen följer klassificeras som "arbeten som använder biblioteket" och är därmed inte bundna av LGPL licensen. Om tillägg eller ändringar av grundsystemet görs, tillkommer vissa restriktioner. Den viktigaste är att licensen för den här typen av ändringar måste också vara LGPL.

Detta innebär att företag/OpenCMS-leverantörer kan utveckla tillägg som moduler till OpenCms, och själva välja vilken licens de önskar.