line
cornercorner

För vem?

Boka en demonstration!

семинарKontakta Gridnine Systems för en demo av OpenCMS 8.0

Demontrationen kan även utföras per distans med delat skrivbord.

 

Support?

вакансия Behöver du utvecklingshjälp, utbildning- eller redaktörsstöd?

Det finns olika supportpaket som passar alla typer användare.Vilka kan ha användning av OpenCMS?
OpenCMS kan användas för en mängd olika syften inom de flesta typer av organisationer tack vare systemets stora flexibilitet. OpenCMS har en lång historia som öppen källkodsprojekt och ett stort antal organisationer förlitar sig på dess teknologi. Titta på sidan referenser för att se svenska företag som använder denna produkt.
 
De företag och orangisationer som använder OpenCMS gör det i huvudsak för följande ändamål:
 • Externwebb
 • Intranät
 • Extranät
 • Workflow
 • Dokumenthantering
 
Om du funderar på att använda OpenCMS eller undrar över vilken nytta du eventuellt skulle kunna ha av att använda OpenCMS, så skall du kontakta oss för att få råd och tips om hur du bäst nyttjar systemet.
 
Användare
Har du redan ett publicringsverktyg och undrar varför du skall byta så är det här några av de vanligaste anledningarna till att företag och organisationer byter till OpenCMS:
 • Nuvarande produkt är kanske gammal och har ingen eller undermålig support.
 • Produkten är låst ur ett integrationsperspektiv, OpenCMS är baserat på en öppen arkitektur. 
 • Programvaran kan inte anpassas efter ditt företags eller organisations behov.
 • Programvaran går inte att integrera med andra system och programvaror som du eller din partner använder.
 • Licenskostnaderna för produkten är alldeles för höga.
 • Nuvarande lösning kan inte expandera i takt med att ditt företag växer.

Med OpenCMS kommer det alltid att finnas support att tillgå eftersom det är Open source. Eftersom OpenCMS växer och utvecklas kommer möjligheterna att utökas då fler företag kommer att ge support och fler färdig utvecklade moduler kommer att finnas tillgängliga. Så länge det finns användare så kommer utvecklingen att fortsätta.